ZAKŁADY MIĘSNE "ŚWIDERSCY" KAZIMIERZ ŚWIDERSKI zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie nowych wysokobiałkowych produktów na bazie mięsa wieprzowego wytwarzanych w sposób naturalny” Celem projektu było opracowanie wspólnie z SGGW nowych produktów (wędlin) na bazie mięsa wieprzowego wytworzonych w sposób naturalny cechujących się zwiększonym udziałem białka poprzez dodanie osocza krwi wieprzowej. Projektowane produkty mięsne wytwarzane są z mięsa wieprzowego uzyskanego z chowu kontrolowanego, zapewniającego zwierzętom dobrostan. Wędliny produkowane są metodami chroniącymi wartość odżywczą, bez użycia barwników, emulgatorów i innych dodatków do żywności uważanych za niebezpieczne dla zdrowia Opracowane rozwiązanie cechuje się na uzyskaniu unikalnych cech odżywczych nowych wędlin, które charakteryzują się zmniejszoną w porównaniu do wędlin wyprodukowanych drogą komercyjną kalorycznością (mniejsza podaż energii z tłuszczów oraz cukrów prostych i dwucukrów, na rzecz zwiększonej podaży energii z białek).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 161 408,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 640 919,50 PLN
ue

 

   


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Rozbudowa i zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa w Zakładach Mięsnych „ŚWIDERSCY” Kazimierz Świderski mająca na celu Rozbudowa i zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa w Zakładach Mięsnych „ŚWIDERSCY” Kazimierz Świderski współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Nasza Specjalność